0
News Politics

Why SO MANY BUILDINGS COLLAPSED in the TURKEY earthquake

Why SO MANY BUILDINGS COLLAPSED in the TURKEY earthquake

  • Duration: 13:39

Share

Keywords

sismo en turquia, sismo, turquia, sismo, nota, noticias, noticias 2023