0
News Politics

President Obama statement on Boston terror attack

Today's Boston Marathon. April 15, 2013.

  • Duration: 03:22

Share

Keywords

President Obama statement on Boston terror attack, President , Obama , statement , Boston, terror , attack, Obama Speaks , attack, killed, wounded, notciias, raw, policemen, wounded terrorist attack