0
Celebrity Videos

Whitney Houston Fountain Tribute Dubais

Dubai Fountains Synchronized With Whitney Houston's "I Will Always Love You"

  • Duration: 04:32

Share

Keywords

Entertainment , Whitney Houston, I Will Always Love You , R.I.P. , Dead Tribute , Celebration , Dubai Fountains , Synchronized , pop music , Jennifer Hudson , Grammy , 2012, performance, lol, cute, omg, fun, Whitney Houston - Fountain Tribute Dubai's