+
0
-
Entretenimiento

The Voice USA 2012 Deborah Who Knew

por ThEVoIcEUsA

Monday Wednesday & Thursday 8/7c on NBC

Screenshots

  • The Voice USA 2012 Deborah Who Knew

  • The Voice USA 2012 Deborah Who Knew

  • The Voice USA 2012 Deborah Who Knew

  • The Voice USA 2012 Deborah Who Knew

  • The Voice USA 2012 Deborah Who Knew

  • The Voice USA 2012 Deborah Who Knew

Share

Copy
Copy

Keywords

The Voice USA 2012 - De'borah - "Who Knew" , music, video, entertainment, episode, cap, judge, arin, ray, xfactor, usa, performance, entertainment, live, talent, voice, live